Beneficjent

Inaczej też Wnioskodawca. Osoba ubiegająca się o przyznanie dotacji.