Bilans cieplny pomieszczenia

Analiza strat i zysków ciepła w danym pomieszczeniu.