kWp

Za jej pomocą określana jest moc instalacji fotowoltaicznej (1 kWp = 1000 Wp).