Napięcie

Różnica potencjału w ładunkach elektronów, która powoduje ich ruch. Podstawową jednostką napięcia jest wolt [V].