Odnawialne źródła energii (OZE)

Do OZE zaliczamy promienie słoneczne, powietrze, wodę, biomasę. Elementy te wykorzystuje się celem produkcji energii elektrycznej.