Przyłącze energetyczne

Odcinek sieci łączący linię energetyczną z instalacją energetyczną mieszczącą się w budynku.