Rekuperacja

Odzyskiwanie ciepła z powietrza wydostającego się z budynku i ogrzanie nim świeżego powietrza z zewnątrz.