Uziom

Przewód odprowadzający ładunek elektryczny do gruntu.