Program powstał z myślą o osobach fizycznych, chcących samodzielnie produkować energię elektryczną dla własnych potrzeb. Jedynym wymogiem jest posiadanie podpisanej umowy z dystrybutorem energii, która odnosi się do tematu związanego z wprowadzaniem energii wyprodukowanej z pomocą mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej.

Maksymalna dotacja jaką można uzyskać wynosi 5 000 złotych.

Graniczne wielkości mocy podawane w kW powinny mieścić się w przedziale od 2 do 10.

Nie. Do skorzystania z programu mają prawo jedynie budynki już oddane.

Nie, projekt ,,Mój Prąd’’ nie przewiduje dofinansowań w zakresie rozbudowy lub przebudowy istniejącej już instalacji.

Wniosek należy składać po zakończonych pracach termomodernizacyjnych.

Niestety nie. Program przewiduje jednorazową dotację wyłącznie na jedno przedsięwzięcie.

Tak, programy łączą się. Jeżeli instalacja kosztuje 30 000 zł, a tytułem programu ,,Mój Prąd’’ uzyskano 5 000 złotych dotacji, to pozostałe 25 000 można rozliczyć dzięki uldze termomodernizacyjnej.

Podczas prac należy zbierać faktury VAT wystawione na dane wnioskodawcy. Kwoty podane na fakturze powinny być kwotami brutto. Należy również pamiętać, że program nie przewiduje umów cywilno-prawnych jako dowód zakupu części czy zlecenia wykonania usług.

Wniosek można złożyć w formie papierowej, wysyłając go lub dostarczając osobiście do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bądź w wersji elektronicznej, korzystając z portalu gov.pl

Program nie określa miejsca, w którym ma zostać zamontowana instalacja. Nie musi być to więc dach. Wszystko zależy od tego, jakie usytuowanie paneli będzie najkorzystniejsze.

Tak, istnieje możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej.

Nie. Dotacja jest całkowicie zwolniona z podatku i nie ma obowiązku rozliczania się z niej.

Tak. Rozbudowy można dokonać tak naprawdę od razu po zakończeniu prac nad instalacją. Najważniejsze jest, aby istotne elementy (takie jak inwerter) zostały nienaruszone.

Zaleca się wystawianie faktur na dane osoby wnioskującej o dotację. W momencie gdy nie istnieje taka możliwość, faktura może być wystawiona na inną osobę (w tym przypadku na żonę), pod warunkiem wykazania, że zakup dotyczy tej konkretnej inwestycji.

Nie stanowi to żadnego problemu, taką fakturę można dołączyć jako jeden z załączników. W dokumencie powinno być jasno wykazane, że zakup realizowany jest na potrzeby realizacji projektu. Dodatkowo, wnioskodawca może zostać poproszony o przetłumaczenie faktury na język polski.

Jeżeli jest to kredyt udzielony na zasadach rynkowych/komercyjnych (tylko taki rodzaj kredytowania jest możliwy w programie) wystarczy przedstawić oświadczenie wykonawcy informujące o zapłaceniu jego faktury, bądź potwierdzenie banku o zapłaceniu faktury.

Nie ma odgórnego limitu faktur przedstawiających dowód zakupu części lub zamówionych zleceń w ramach realizacji montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

NIE ZWLEKAJ! JUŻ DZIŚ UMÓW

BEZPŁATNY AUDYT I WYCENĘ PROJEKTU