JESTEŚ DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY

Aby podkreślić, że Twoja satysfakcja jest dla nas największą wartością, wprowadziliśmy gwarancje Standardu Instalacji, Najlepszej Ceny oraz Standardu Serwisu.

GWARANCJA STANDARDU INSTALACJI

Dzięki posiadaniu wykwalifikowanych ekip instalacyjnych, zaufanej grupy podwykonawców oraz bogatemu doświadczeniu w montażu instalacji, gwarantujemy Państwu Standard Instalacji. Określa on sposób wykonania instalacji i jest oparty na najlepszych praktykach Energetycznego Projektu, zebranych podczas wykonania przez nasz zespół ponad 30 000 montaży w całej Polsce.

TWOJE KORZYŚCI:

 • największe uzyski zrealizowanych instalacji
 • pewność poprawnej i stabilnej pracy instalacji
 • łatwość realizacji potencjalnych prac serwisowych

WARUNKI:

 • Termin instalacji ustalany jest z naszym przedstawicielem 
 • Zakres prac ustalamy w oparciu o informacje zawarte w umowie oraz audycie przygotowanym przez naszego doradcę techniczno-handlowego 
 • Zespół instalacyjny standardowo rozpocznie montaż w godzinach 9-11 umówionego dnia oraz kończy go w terminie właściwym dla danej technologii
 • Zespół instalacyjny montuje instalację korzystając z przyjętych przez nas schematów oraz w oparciu o materiały spełniające najwyższe standardy
 • Wszelkie odstępstwa wymagają potwierdzenia przez naszego przedstawiciela
 • Zespół instalacyjny zachowuje czystość w domu klienta
 • Zespół instalacyjny zobowiązany jest do poinformowania klienta o wszelkich niedogodnościach związanych z przeprowadzeniem montażu oraz przeszkolenia klienta z obsługi sterowników i automatyki instalacji.

Dzięki posiadaniu wykwalifikowanych ekip instalacyjnych, zaufanej grupy podwykonawców oraz bogatemu doświadczeniu w montażu instalacji, gwarantujemy Państwu Standard Instalacji. Określa on sposób wykonania instalacji i jest oparty na najlepszych praktykach Energetycznego Projektu, zebranych podczas wykonania przez nasz zespół ponad 30 000 montaży w całej Polsce.

TWOJE KORZYŚCI:

 • największe uzyski zrealizowanych instalacji
 • pewność poprawnej i stabilnej pracy instalacji
 • łatwość realizacji potencjalnych prac serwisowych

WARUNKI:

 • Termin instalacji ustalany jest z naszym przedstawicielem 
 • Zakres prac ustalamy w oparciu o informacje zawarte w umowie oraz audycie przygotowanym przez naszego doradcę techniczno-handlowego 
 • Zespół instalacyjny standardowo rozpocznie montaż w godzinach 9-11 umówionego dnia oraz kończy go w terminie właściwym dla danej technologii
 • Zespół instalacyjny montuje instalację korzystając z przyjętych przez nas schematów oraz w oparciu o materiały spełniające najwyższe standardy
 • Wszelkie odstępstwa wymagają potwierdzenia przez naszego przedstawiciela
 • Zespół instalacyjny zachowuje czystość w domu klienta
 • Zespół instalacyjny zobowiązany jest do poinformowania klienta o wszelkich niedogodnościach związanych z przeprowadzeniem montażu oraz przeszkolenia klienta z obsługi sterowników i automatyki instalacji.

GWARANCJA NAJLEPSZEJ CENY

Standard Najlepszej Ceny – to pewność stałej, niezależnie od czynników zewnętrznych, ceny objętego umową zakresu. Standard ten jest gwarancją naszej wiarygodności, stabilnej sytuacji firmy i pewności, że nasze ceny są opracowane w sposób gwarantujący Klientowi otrzymanie najwyższych korzyści

TWOJE KORZYŚCI: 

 • jeszcze większe oszczędności
 • pewność zakupu
 • gwarancja najlepszej ceny do jakości 
 • w przypadku znalezienia korzystniejszej oferty – zwrot różnicy w cenie

WARUNKI:

 • Gwarantujemy najlepszą cenę za realizację instalacji o porównywalnych parametrach.
 • Obniżymy cenę w przypadku przedstawienia przez ciebie oferty o niższej cenie. Obniżenie ceny może mieć miejsce tylko przed podpisaniem umowy. 
 • Oferta taka musi opiewać na instalację składającą się z porównywalnych komponentów, oraz musi być standardową ofertą.
 • W celu uzyskania obniżonej ceny, musisz przedstawić dokumenty techniczne urządzeń zawartych w ofercie w celu weryfikacji ich mocy i współczynników efektywności oraz specyfikacje pozostałych komponentów wchodzących w skład zestawu.
 • Na tej podstawie wyliczona zostanie cena równoważna wynikająca z różnic w efektywności produktów oraz różnic wynikających z cen elementów wchodzących w skład zestawu.
 • Różnica pomiędzy naszą ceną a ceną równoważną zestawu konkurencyjnego dostawcy będzie stanowić kwotę, o którą zobowiązujemy się obniżyć twoją cenę zakupu.

GWARANCJA STANDARDU SERWISU

Doświadczenie 30 000 instalacji wykonanych przez nas zespół oraz ogólnopolska sieć zaufanych serwisantów i instalatorów. To pewność, dzięki której możemy zagwarantować Ci Standard Serwisu zawierający zespół zasad, jakie obowiązują nas w kwestii komunikacji z Klientami i realizacji obsługi serwisowej.

TWOJE KORZYŚCI:

 • bezpieczeństwo i pewność właściwego funkcjonowania instalacji
 • fachowa pomoc pod numerem infolinii 736 848 791
 • weryfikacja zgłoszenia serwisowego w ciągu 24 godzin, realizacja naprawy w ciągu 7 dni 

WARUNKI:

 • Zgłoszenia serwisowe należy zgłaszać wyłącznie na infolinię Energetycznego Projektu.
 • Infolinia znajduje się pod numerem 736 848 791 i działa w dni robocze w godzinach 9-17.
 • Zgłoszenia serwisowe, aby zostały uznane za kompletne, muszą zawierać podstawowe informacje m.in. Imię i nazwisko właściciela, Adres, Przybliżona data uruchomienia instalacji, Podstawowy opis usterki.
 • Konsultant w celu ustalenia przyczyny usterki i sposobu jej naprawy może wymagać od zgłaszającego dostarczenie dodatkowych informacji.
 • W ciągu 24 godzin od daty uzyskania kompletnych informacji na temat usterki, ustalona zostanie data wykonania naprawy oraz zostanie przydzielony serwisant, prowadzący sprawę.
 • Data wykonania prac serwisowych, powinna zawierać się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia dla usterek mających istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji lub w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia dla usterek nie mających istotnego wpływu na poprawne funkcjonowanie instalacji.
 • Dla prac serwisowych, które wymagają wymiany jednego z elementów instalacji, powyższy czas może się wydłużyć o termin realizacji zamówienia tego elementu od producenta.
 • W przypadku wykonania płatnych usług serwisowych rozliczenie następuje na podstawie podpisanego protokołu i dostarczonej faktur.
 • Klient przed wykonaniem usługi serwisu zostanie poinformowany o koszcie usługi.

Doświadczenie 30 000 instalacji wykonanych przez nas zespół oraz ogólnopolska sieć zaufanych serwisantów i instalatorów. To pewność, dzięki której możemy zagwarantować Ci Standard Serwisu zawierający zespół zasad, jakie obowiązują nas w kwestii komunikacji z Klientami i realizacji obsługi serwisowej.

TWOJE KORZYŚCI:

 • bezpieczeństwo i pewność właściwego funkcjonowania instalacji
 • fachowa pomoc pod numerem infolinii 736 848 791
 • weryfikacja zgłoszenia serwisowego w ciągu 24 godzin, realizacja naprawy w ciągu 7 dni 

WARUNKI:

 • Zgłoszenia serwisowe należy zgłaszać wyłącznie na infolinię Energetycznego Projektu.
 • Infolinia znajduje się pod numerem 736 848 791 i działa w dni robocze w godzinach 9-17.
 • Zgłoszenia serwisowe, aby zostały uznane za kompletne, muszą zawierać podstawowe informacje m.in. Imię i nazwisko właściciela, Adres, Przybliżona data uruchomienia instalacji, Podstawowy opis usterki.
 • Konsultant w celu ustalenia przyczyny usterki i sposobu jej naprawy może wymagać od zgłaszającego dostarczenie dodatkowych informacji.
 • W ciągu 24 godzin od daty uzyskania kompletnych informacji na temat usterki, ustalona zostanie data wykonania naprawy oraz zostanie przydzielony serwisant, prowadzący sprawę.
 • Data wykonania prac serwisowych, powinna zawierać się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia dla usterek mających istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji lub w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia dla usterek nie mających istotnego wpływu na poprawne funkcjonowanie instalacji.
 • Dla prac serwisowych, które wymagają wymiany jednego z elementów instalacji, powyższy czas może się wydłużyć o termin realizacji zamówienia tego elementu od producenta.
 • W przypadku wykonania płatnych usług serwisowych rozliczenie następuje na podstawie podpisanego protokołu i dostarczonej faktur.
 • Klient przed wykonaniem usługi serwisu zostanie poinformowany o koszcie usługi.

NIE ZWLEKAJ! JUŻ DZIŚ UMÓW

BEZPŁATNY AUDYT I WYCENĘ PROJEKTU