fbpx

Czyste Powietrze Wypłata Środków

Złożyłeś wniosek o dofinansowanie? A może chcesz wiedzieć jak to zrobić? Czyste Powietrze wypłata środków – sprawdź kiedy!

Program Czyste Powietrze to inicjatywa rządowa, mająca na celu walkę z jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych i zdrowotnych naszego kraju – zanieczyszczeniem powietrza. Wprowadzony w 2018 roku, stawia sobie za zadanie poprawę jakości powietrza poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji, które powstają głównie w wyniku spalania paliw stałych w przestarzałych kotłach grzewczych i piecach.

Beneficjentami programu są przede wszystkim właściciele domów jednorodzinnych, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania.

Sprawdźmy zatem, kiedy możemy doczekać się dofinansowania za termomodernizację na swoim koncie.

Czyste powietrze wypłata dotacji

Każdy, kto oczekuje na wsparcie rządowe w formie dofinansowania chce w pierwszym kroku wiedzieć, kiedy ono może wpłynąć na konto. Ważny jest jednak sam moment złożenia wniosku o dotację. 

W momencie złożenia dokumentów o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, mamy aż 30 miesięcy na realizację zgłaszanych przez nas modernizacji. A więc ile czekamy na zwrot z czystego powietrza?

Wypłaty Czyste Powietrze może realizować w całości na zakończenie naszych działań lub w postaci transz na zakończenie elementów zgłoszonych inwestycji. I tak, możemy otrzymać wypłata dofinansowania czyste powietrze po ociepleniu domu, następnie po zainstalowaniu źródła ciepła, a na koniec po wykonanej instalacji fotowoltaicznej.

Close up of Hands Holding Wallet czyste powietrze wypłata środków

Czyste powietrze ile czasu na wypłatę ?

Jeśli wniosek zostanie złożony prawidłowo, WFOŚiGW dokona wypłat dotacji w terminie do 30 dni. Beneficjent musi przedłożyć dokumenty potwierdzające zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części, na rachunek bankowy wykonawcy lub rachunek bankowy beneficjenta wypłata czyste powietrze trafi właśnie do miesiąca. 

Wypłata środków Czyste Powietrze

Program czyste powietrze kiedy pieniądze trafią na nasze konto uznaje całe przedsięwzięcie za zakończone. Wcześniej oczywiście musimy zakończyć wszystkie zaplanowane prace związane z modernizacją zgodnie z harmonogramem i zakresem określonym w umowie. 

Dokumentacja powykonawcza musi być kompletna potwierdzająca zakończenie inwestycji. Musi ona zawierać faktury i rachunki za wykonane prace i zakupione materiały, protokoły odbioru prac, potwierdzające, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i audytem, oraz zdjęcie dokumentujące poszczególne etapy realizacji inwestycji. 

Po tym etapie złożony powinien być wniosek o płatność (kliknij). Czas na rozpatrzenie wniosku czyste powietrze to 90 dni. Po tym okresie, jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, pojawia się wizytacja, kontrola, która ma na celu sprawdzenie, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z umową o dofinansowanie. Kontroler sporządza protokół końcowy i jeśli będzie on pozytywny – czekamy na wypłatę środków. Ile się czeka na zwrot pieniędzy z Czystego Powietrza ? Tak jak wspominaliśmy wyżej, Fundusz ma na to 30 dni. 

Zakończenie przedsięwzięcia w ramach programu Czyste Powietrze jest procesem wieloetapowym. Dopiero po spełnieniu wszystkich warunków, wypłaty z programu czyste powietrze będą zrealizowane.

Czyste Powietrze wypłata dofinansowania

Fundusz ma możliwość sprawdzenia w ciągu następnych 5 lat czy z naszym przedsięwzięciem jest wszystko w porządku. Okres tzw. trwałości to okres, w którym pracownik może dokonać kontroli naszych zadań termomodernizacyjnych. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Czyste Powietrze – zerknij do naszego kompendium wiedzy na ten temat.

Zaplanujmy razem
najlepsze rozwiązanie dla Ciebie!

Nasi eksperci pomogą Ci wybrać optymalną pompę ciepła i przygotują spersonalizowaną ofertę cenową.

ZOBACZ TEŻ