Mój Prąd 4.0

Projekty mające na celu poprawę jakości powietrza cieszą się dużym zainteresowaniem. Właściciele budynków otrzymali kilka opcji na zwiększenie wydajności energetycznej swoich lokali, co za tym idzie zyskali oni możliwość zmniejszenia wysokości swoich rachunków. Kolejne projekty są stworzone w taki sposób, aby można je było łączyć z innymi przedsięwzięciami. Tak na przykład Projekt Mój Prąd można połączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Program Mój Prąd 5.0 – co to jest?

Projekt Mój Prąd powstał dla tych, którzy chcą zainwestować w fotowoltaikę rozpoczynając tym samym samodzielną produkcję energii elektrycznej. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub
wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie. Aktualnie działa Mój Prąd 5.0, który trwa od 22.04.2023 r. Środki z programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych przyznawane są w postaci bezzwrotnej dotacji.

Mój Prąd – kto może skorzystać?

Beneficjentem programu Mój Prąd 5.0 może zostać osoba fizyczna chcąca produkować energię elektryczną dla własnych potrzeb. Osoby te powinny mieć podpisaną kompleksową umowę z dystrybutorem energii, która reguluje kwestię wprowadzania energii pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci. Zostały wyodrębnione trzy grupy Wnioskodawców:

 1. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej
 2. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”

Oznacza to, że osoby, które skorzystały z dofinansowania mogą zrobić to raz jeszcze, tylko w mniejszym zakresie. Warunkami są:

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
 • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r.;
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Pomoc finansową w ramach programu można otrzymać na montaż mikroinstalacji o mocy od 2 kW do maksymalnie 10 kW. Co więcej, zakres ten został rozszerzony o pompy ciepła. Środki można uzyskać jedynie w przypadku budynku już stojącego, nie będącego w budowie. Mój prąd nie przewiduje dofinansowań w zakresie remontu bądź rozbudowy istniejącej już instalacji.

Mój Prąd – warunki

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie w ramach wspomnianego projektu, należy spełnić poniższe warunki:

 • Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r,
 • Dofinansowanie udziela się na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • Beneficjent ma obowiązek korzystania z zainstalowanego rozwiązania przez minimalnie 5 lat od dnia wypłaty pieniędzy,
 • Urządzenia, które wchodzą w skład instalacji powinny być nie starsze niż 24 miesiące,

Należy mieć na uwadze, że program Mój Prąd łączy się z ulgą termomodernizacyjną, natomiast nie łączy się z programem ,,Czyste Powietrze’’. Dotacja z programu ,,Mój prąd’’ pomniejszy wysokość odliczonego podatku w uldze termomodernizacyjnej.

Mój Prąd 4.0

Mój Prąd 5.0 – wysokość dofinansowania

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  – 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  – 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
 3. Urządzenia dodatkowe:
  a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
 • Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
 • Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
 • Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
 • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Źródło: mojprad.gov.pl

Mój Prąd – jak dostać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd można uzyskać w kilku prostych krokach:

1.   Zakup niezbędnych urządzeń – bardzo istotne jest, aby urządzenia, które mają być elementami instalacji, nie miały więcej niż 24 miesiące. Faktury VAT, będące podstawowym dowodem zakupu, powinny być wystawione na osobę, która będzie ubiegać się o dofinansowanie (właściciela licznika dwukierunkowego).

2.   Montaż – instalacja może zostać zamontowana jedynie przez wykwalifikowane osoby mające niezbędne do tego kwalifikacje. Cały system powinien być wyposażony w licznik dwukierunkowy.

3.   Zgłoszenie – po montażu instalacji, należy złożyć wniosek do odpowiedniego dla naszego regionu operatora energetycznego.

4.   Umowa i przyłączenie – podpisanie mowy dwustronnej z odpowiednim dystrybutorem energii o przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.

5.   Złożenie wniosku o dofinansowanie – wniosek można składać za pośrednictwem Internetowego formularza jak również w formie pisemnej od razu po podłączenia instalacji do sieci.

Audyt energetyczny – dlaczego jest potrzebny?

Zanim dojdzie do realizacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia w kierunku termomodernizacji budynku lub wymiany obecnego źródła ciepła na nowe, należy dokładnie zweryfikować do jakich prac będzie kwalifikował się nasz budynek oraz oszacować z jakiego rzędu koszty będziemy ponosić. Mało kto jest specjalistą w dziedzinie instalacji ciepłowniczych i ogrzewnictwa, dlatego w tym przypadku warto zwrócić się po pomoc do profesjonalistów, którzy wyręczają beneficjenta z czynności prowadzących do uzyskania dofinansowania z Programu Czyste Powietrze.

Energetyczny Projekt – dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Nasz zespół złożony z szeregu wykształconych i wykwalifikowanych doradców pomogą w pozyskaniu dofinansowania z Programu Mój Prąd, jak również pozostałych Programów tj. Program Czyste Powietrze czy ulga termomodernizacyjna. Wybierając nas zyskujesz gwarancję, że prace termomodernizacyjne w Twoim budynku zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi i regulaminem programu. Dzięki temu Twój wniosek nie zostanie odrzucony. Pomożemy pozyskać dofinansowanie, dobierzemy odpowiednie materiały, zaprojektujemy Twoją instalację oraz wykonamy profesjonalny montaż.

Sprawdź również: najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Mój Prąd

Formularz internetowy

Przed złożeniem wniosku należy przygotować odpowiednie dokumenty. Są nimi:

 • Faktury poniesione tytułem dostawy i montażu instalacji,
 • Data rozpoczęcia i zakończenia montażu,
 • Data wymiany licznika na dwukierunkowy,
 • Dowody zapłaty faktury lub oświadczenie o jej opłaceniu,
 • Zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej o montażu licznika, razem z punktem poboru mocy,
 • W przypadku instalacji wykonanej samodzielnie wymagane jest oświadczenie o takim montażu.

Dalsze kroki są bardzo proste:

Przejście na stronę Portalu gov.pl → Wybranie zakładki ,,Złóż wniosek o dofinansowanie’’ → Zalogowanie się za pomocą Profilu Zaufanego lub Edowodu → uzupełnienie wniosku (należy dokładnie upewnić się czy wszystkie dane zostały wprowadzone w sposób poprawny!) → Dołączenie załączników (przygotowanych wcześniej dokumentów) → Uzupełnienie zgód → Elektroniczny podpis wniosku → Wysłanie wniosku

Numer wniosku wraz z potwierdzeniem jego złożenia trafi na wskazany we wniosku adres mailowy. Status wniosku można monitorować za pośrednictwem strony Internetowej programu.

WAŻNE!

Podczas całego procesu wymagane jest od beneficjenta posiadanie konta bankowego. Dofinansowanie wypłacane jest wyłącznie przelewem, do którego potrzebne jest konto bankowe (konto powinno być założone na wnioskodawcę).

W ramach programu ,,Mój prąd’’ wyznaczono datę graniczną wydawania dofinansowań jak i podpisywania umów na dotację, przypadającą na 2025 rok.

2. wniosek papierowy

Wypełnione wnioski należy składać osobiście bądź listownie w godzinach 7:30-15:30 w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mieszczącego się pod adresem:

Ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Wniosek papierowy krok po kroku:

Przygotowanie odpowiednich dokumentów (są to te same dokumenty co w przypadku wniosku elektronicznego) → Wydrukowanie i uzupełnienie wniosku (należy dokładnie upewnić się czy wszystkie dane zostały wprowadzone w sposób poprawny!) → Dostarczenie dokumentów

Wymienione wyżej czynności może również wykonać w imieniu wnioskodawcy jego pełnomocnik.

WAŻNE!

Podczas całego procesu wymagane jest od beneficjenta posiadanie konta bankowego. Dofinansowanie wypłacane jest wyłącznie przelewem, do którego potrzebne jest konto bankowe (konto powinno być założone na wnioskodawcę).

W ramach programu ,,Mój prąd’’ wyznaczono datę graniczną wydawania dofinansowań jak i podpisywania umów na dotację, przypadającą na 2025 rok.

NIE ZWLEKAJ! JUŻ DZIŚ UMÓW

BEZPŁATNY AUDYT I WYCENĘ PROJEKTU