Zaświadczenie o dochodach można uzyskać udając się osobiście do odpowiedniego dla adresu zamieszkania urzędu gminy, bądź za pośrednictwem platformy EPUAP.

Tak, wnioski przyjmowane są również od osób, które są w trakcie wykonywania prac termomodernizacyjnych w swoim budynku.

Tak. Jeżeli prace termomodernizacyjne zostały zakończone w terminie do sześciu miesięcy, istnieje jeszcze możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Od momentu złożenie wniosku beneficjent zobowiązany jest na skończenie prac w terminie 30 miesięcy.

Średni czas rozpatrywania wniosku wynosi 30 dni kalendarzowych.

W tym konkretnym przypadku istnieje możliwość skorzystania z dotacji w postaci spłaty części kapitału kredytu bankowego.

Najbezpieczniej będzie skorzystać z naszego audytu energetycznego. Jest to koszt w 100% refundowany w przypadku kosztów do 1 000 zł.

Tak. Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie w wersji papierowej. Zaleca się jednak wypełnianie wniosku z pomocą formularza dostępnego na Portalu Beneficjenta, z uwagi na automatycznie uzupełniające się pola.  

Tak, programy łączą się. Jeżeli całkowite poniesione koszty na cele termomodernizacji budynku wyniosły 30 000 zł, z czego dotacja w ramach ,,Czystego Powietrza’’ wyniosła 15 000 zł, pozostałe 15 000 można rozliczyć dzięki uldze termomodernizacyjnej.

Tak, pod warunkiem dochodów rocznych nieprzekraczających 100 000 złotych.

Tak. Dotacja może być wypłacona w maksymalnie trzech transzach.

Wypłata dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Zdrowia i Gospodarki Wodnej zostanie wypłacony w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Nie. Program nie przewiduje dotacji na termomodernizację domów w trakcie ich budowy.

Nie. Program przewiduje jednorazowe wsparcie finansowe dla danego budynku.

NIE ZWLEKAJ! JUŻ DZIŚ UMÓW

BEZPŁATNY AUDYT I WYCENĘ PROJEKTU