Tak, oba te przedsięwzięcia łączą się. Jeżeli całkowite koszty przeznaczone na termomodernizację budynku wyniosły 20 000 złotych, z czego 15 000 to dotacja w ramach ,,Czystego Powietrza’’, pozostałe 5 000 złotych można rozliczyć z pomocą ulgi termomodernizacyjnej.

Tak, istnieje możliwość skorzystania z obu rodzajów dofinansowania. Odbywa się to analogicznie jak w przypadku dotacji uzyskanej tytułem programu ,,Czyste Powietrze’’.

Tak. Do ulgi upoważnione są nie tylko budynki jednorodzinne wolnostojące, a także budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej (o ile stanowią całość pod względem konstrukcyjnym).

Tak. W uldze można rozliczyć koszty poniesione tytułem zakupu materiałów lub niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia prac.

Nie ma konieczności korzystania z pomocy firm zajmujących się montażem instalacji fotowoltaicznej. Właściciel budynku może to zrobić sam, pod warunkiem, że posiada odpowiednie certyfikaty, poświadczające o jego zdolnościach.

Do skorzystania z ulgi upoważniony jest jedynie właściciel budynku. Użytkownik nie może ubiegać się o odliczenie kosztów. W tym przypadku wniosek powinien złożyć tata.

Podczas realizacji prac najlepiej zbierać faktury na nazwisko osoby starającej się o przyznanie ulgi. Należy pamiętać, że data wystawiona na FV będzie uznana za datę realizacji danego przedsięwzięcia.

Maksymalna kwota jaką można odliczyć wynosi 53 000 złotych.

Tak, ulga umożliwia rozliczanie się razem ze współmałżonkiem/współmałżonką. Wtedy maksymalna kwota dotacji ulega podwojeniu i wynosi 106 000 złotych.

Nie. Ulga przysługuje jedynie właścicielowi lub współwłaścicielom danego budynku.

Tak, jeżeli instalacja będzie przeznaczona na użytek kamienicy, jak najbardziej można ubiegać się o przyznanie ulgi, bowiem ulga obejmuje również grupy budynków, które konstrukcyjnie stanowią całość.

Czas na realizację pracy wynosi 3 lata. Czas liczony jest od końca roku podatkowego, w którym poniesiono wydatki. Tak więc w tym konkretnym przypadku czas na realizację przedsięwzięcia jest do grudnia 2023 roku.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu ulgi. Kwota, która była wcześniej odliczona zostanie wpisana do przychodów podatnika na następny rok.

Czas realizacji wynosi 3 lata od momentu poniesienia pierwszych kosztów.

Wystarczy uzupełnić i złożyć załącznik jakim jest PIT/O.

NIE ZWLEKAJ! JUŻ DZIŚ UMÓW

BEZPŁATNY AUDYT I WYCENĘ PROJEKTU