Program Mój Prąd 5.0 już wystartował! Co się zmieniło?

22 kwietnia ruszył nabór do zapowiedzianej w marcu piątej edycji programu Mój Prąd. Nowa odsłona nieco różni się od poprzednich. Co się zmieniło? Kto może liczyć na rządową pomoc? Ile maksymalnie można otrzymać? Sprawdzamy, co wiadomo o Mój Prąd 5.0!

Główne założenia Mój Prąd 5.0

Podobnie jak w poprzednich edycjach okres kwalifikowania do programu liczony jest od 1.02.2020 roku. Oznacza to, że wszelkie wydatki związane z zakupem, montażem i uruchomieniem mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 1.02.2020 roku do dnia złożenia wniosku.

Sposób rozliczania pozostaje ten sam, co w czwartej edycji. Pod uwagę brane są kwoty brutto. Intensywność dofinansowania przy każdym elemencie obowiązuje do 50% kosztów kwalifikowanych.

Mój Prąd 5.0 – co nowego?

Zakres pierwszych trzech edycji programu obejmował dotacje do zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Czwarta odsłona rozszerzała zakres rzeczowy dofinansowania o magazyny energii elektrycznej, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią HEMS/EMS. Zmiany miały przyczynić się do zwiększenia autokonsumpcji poprzez magazynowanie wyprodukowanej energii.

Mój Prąd 5.0 ma jeszcze bardziej odpowiadać potrzebom prosumentów. Zakres rzeczowy dofinansowania rozszerzono o pompy ciepła oraz kolektory słoneczne na ciepłą wodę. Według Anny Moskwy ideą zmian jest wsparcie beneficjenta w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego na niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Piąta edycja programu – podobnie jak poprzednie – skierowana jest do prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby z instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWh i rozliczają się w systemie net-billing. Osoby, które rozliczają się w systemie opustów muszą przejść na net-billing i dołączyć do wniosku stosowne zaświadczenie wydane przez Operatora Sieci Dystrybucji.

Rząd podzielił wnioskodawców na trzy grupy:

 1. osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii w systemie net-billing, które wcześniej nie skorzystały z dofinansowania mikroinstalacji PV,
 2. osoby rozliczające się w systemie net-metering (system opustów), które wcześniej nie skorzystały z dofinansowania i są w stanie przejść na system net-billing,
 3. osoby rozliczające się z systemie net-metering, które skorzystały z dofinansowania mikroinstalacji w poprzedniej edycji programu i zmieniły system rozliczania na net-billing, przyłączyły mikroinstalację w okresie kwalifikowalności kosztów i zgłosiły do dofinansowania dodatkowe urządzenie z zakresu rzeczowego programu.
Mój prąd 5.0

Wysokość dotacji – ile można otrzymać?

Budżet Mój Prąd 5.0 wynosi 955 000 tys. zł. Pierwsza i druga grupa wnioskodawców może liczyć na dotację do mikroinstalacji fotowoltaicznej do 6 tys. zł. W przypadku instalacji z elementem dodatkowym można otrzymać: do 7 tys. zł (pierwsza i druga grupa) lub do 3 tys. zł (trzecia grupa).

Podobnie jak w ostatniej odsłonie programu dofinansowania na urządzenia dodatkowe wynoszą:

 • do 5 tys. zł na magazyn ciepła,
 • do 16 tys. zł na magazyn energii,
 • do 3 tys. zł na system zarządzanie energią HEMS/EMS.

W przypadku pompy ciepła beneficjent może otrzymać nawet:

 • 28 500 zł na gruntową pompę ciepła,
 • 19 400 zł na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • 12 600 zł na pompę ciepła powietrze/woda,
 • 4 400 zł na pompę ciepła typu powietrze/powietrze.

Dodatkowo można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 3 500 zł na zakup i montaż kolektora słonecznego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Warunkiem jest założenie konta w GWD, do czego niezbędny jest profil zaufany bądź e-dowód. Wcześniej warto przygotować elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się w systemie net-billing,
 • faktury lub paragony za dostawę i montaż instalacji i elementów dodatkowych,
 • potwierdzenie płatności za wszystkie zgłoszone do dofinansowania elementy,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci (wraz z numerem Punktu Poboru Mocy),
 • dokument potwierdzający rachunek bankowy,
 • pełnomocnictwo, jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie,
 • protokół odbioru płac od wykonawcy lub oświadczenie o samodzielnym montażu,
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej montażu magazynu energii,
 • karta produktu lub etykieta energetyczna.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdradził, że tylko pierwszego dnia naboru złożono ponad 1000 wniosków o dofinansowanie. Możemy domyślać się, że zainteresowanie rządowym wsparciem będzie duże. Czy będzie kolejna edycja? Tego jeszcze nie wiadomo, dlatego nie warto zwlekać i już dziś złożyć wniosek o dotację.

Zaplanujmy razem
najlepsze rozwiązanie dla Ciebie!

Nasi eksperci pomogą Ci wybrać optymalną pompę ciepła i przygotują spersonalizowaną ofertę cenową.

ZOBACZ TEŻ

Mój prąd 5.0

Program Mój Prąd 5.0 już wystartował! Co się zmieniło?

22 kwietnia ruszył nabór do zapowiedzianej w marcu piątej edycji programu Mój Prąd. Nowa odsłona nieco różni się od poprzednich. Co się zmieniło? Kto może liczyć na rządową pomoc? Ile maksymalnie można otrzymać? Sprawdzamy, co wiadomo o Mój Prąd 5.0! Główne założenia Mój Prąd 5.0 Podobnie jak w poprzednich edycjach

Czytaj więcej »
Mój Prąd 4.0

Dlaczego warto zainwestować w magazyn energii?

Coraz częściej mówi się o tym, że magazyn energii jest nieodłącznym elementem instalacji fotowoltaicznej. Największym wyzwaniem w dzisiejszych czasach nie jest bowiem wytwarzanie energii, a jej przechowywanie. Wydajność instalacji jest w dużej mierze zależna od warunków atmosferycznych i nasłonecznienia. W konsekwencji produkcja energii często nie pokrywa rzeczywistego…

Czytaj więcej »